Cuscuta triumvirati Lange, Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 98. 1881 [NOT A TYPE]] Cuscuta triumvirati Lange Voucher: Garcia 901 (MA; a fragment in WLU)